OVER ONS

Stichting Leren Helpt! is een brede maatschappelijke organisatie.

Het doel van Stichting Leren Helpt! is mensen te verbinden en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen voor jeugd en volwassenen. Stichting Leren Helpt! streeft ernaar dat iedereen zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Dit houdt in dat iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht sociale en economische achtergrond. Sociale activering, participatie en persoonlijke ontwikkeling staan centraal. Met het project Samen op weg met Taal! zet Stichting Leren Helpt! zich in om het percentage laaggeletterden te verlagen. Anderstaligen maken een aanzienlijk deel uit van deze groep. Taal is daarbij het middel om mensen te verbinden. Door anderstaligen te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal kunnen zij een goede start maken en worden hun kansen vergroot.